HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

På seniorvis

Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidlig avgang i hotell og helsevesen

Forfatter(e):
  • Anne Inga Hilsen
  • Vigdis Mathisen Olsvik
  • Trude Steinum
AFI Rapport 2009:4

Last ned gratis

Høsten 2006 ble det startet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med prosjektet var å hindre tidlig avgang fra arbeidslivet. Gjennom deltakerbasert utviklingsarbeid på bedriftsnivå gjennomførte forsøksvirksomhetene, to hoteller og fem avdelinger ved et helseforetak, en rekke aktiviteter som bidro til å fremskaffe ny kunnskap om hvordan skape bedre og mer seniorvennlige arbeidsplasser, og dermed legge til rette for utsatt pensjoneringsalder i virksomhetene. Prosjektet ligger under programmet ”FARVE – forsøksmidler i arbeid og velferd”.
Utgivelsesår:

2009

Antall sider:

60 + vedlegg

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet