HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Risiko og inkludering

Betingelser for funksjonshemmede og eldres deltakelse i arbeidslivet

Forfatter(e): AFI Rapport 2012:11

Last ned gratis

Det er bare arbeidsgiverne som kan inkludere eldre og funksjonshemmede i arbeidslivet, og det er først i de siste årene at arbeidsgiverne har fått oppmerksomhet som en premiss for inkludering. Rapporten er skrevet av seniorforsker Eivind Falkum (AFI).

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Det er bare arbeidsgiverne som kan inkludere eldre og funksjonshemmede i arbeidslivet, men det er først i de siste årene at arbeidsgiverne har fått oppmerksomhet som en premiss for inkludering. Denne rapporten presenterer en intervjuundersøkelse med et lite men bredt utvalg av arbeidsgivere og drøfter hvordan de vurderer risikoen ved å ansette eldre og funksjonshemmede.

Det er to hovedforhold som hindrer inkluderingen. Det første er inngangen til arbeidslivet; ingen av de intervjuede arbeidsgiverne har fått jobbsøknader fra arbeidssøkere som sier at de har nedsatt funksjonsevne/er funksjonshemmet. Kontakten mellom arbeidsgivere og funksjonshemmede går i hovedsak gjennom NAV. Heller ikke eldre er like ivrige arbeidssøkere som andre. En del bedrifter ansetter spesielt eldre arbeidstakere som pensjoneres fra politi, brannvesen og luftfart. Andre søker spesielt yngre arbeidstakere.

Den andre hovedhindringen for inkludering er den økonomiske og sosiale risikoen som arbeidsgiverne må bære hvis inkluderingen mislykkes. Noen arbeidsgivere foreslår derfor at NAV skal overta arbeidsgiveransvaret når inkluderingen feiler, og at det vil være viktigere for dem enn tilretteleggingstilskudd og andre ytelser.

Vi må finne langt bedre balanser mellom arbeidsgivernes krav og arbeidssøkernes forutsetninger for å delta i arbeidsmarkedet dersom inkluderingen skal lykkes.

AFI, 27. august 2012.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2012

Antall sider:

36

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.