HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital

Forfatter(e):
  • Anne Inga Hilsen
AFI Rapport 2012:15

Last ned gratis

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Prosjektets hovedmål er å bidra til bedre og mer målrettet seniorpolitisk innsats i store virksomheter, og dermed bidra til økt reell pensjoneringsalder. For å oppnå dette skal prosjektet prøve ut hva som er den optimale kombinasjonen av fysiske og digitale (nettbaserte) møteplasser og også se på hva slags innhold og tematikk som best egner seg på de ulike møteplassene, mer bestemt hvilke nivåer og hvem som skal møtes for å diskutere hva.

Målgruppen for prosjektet er store virksomheter som arbeider med seniorpolitikk. Casevirksomheten i prosjektet, St. Olavs Hospital, har rundt 9 600 ansatte. Modellen som utvikles vil derfor særlig våre egnet for helseforetakene, men skal også være anvendbar i andre typer større virksomheter i andre bransjer

Evalueringen viste at digitale møteplasser ikke egnet seg som forum for erfaringsutveksling om seniorpolitikk; ikke fordi seniorene ikke er på nett, men fordi sykehus ikke primært er en skjerm-arbeidsplass. Til gjengjeld viste evalueringen at seniorpolitikken på St. Olavs Hospital ser ut til å lykkes både når det gjelder effekter og ansattes opplevelser og ser ut til å være på riktig vei.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2012

Antall sider:

28

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.