HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Om instituttet

Vi er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt ved HiOA, og gjør helhetlige og robuste analyser av sted og styring innen utvalgte politikkfelt.

Ved å kombinere spisskompetanse på tvers av faglige grenser tilbyr vi nasjonal og internasjonal forskning, utredning og evaluering med stor vekt på relevans for våre oppdragsgivere.

Kompetanseområder

Internasjonalt arbeid

 • Sør- og Øst-Afrika
 • Sør- og Sørøst-Asia
 • Latinamerika
 • Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa

Evalueringsforskning

Vi har omfattende erfaring med gjennomføring av forskningsmessig evaluering av offentlig virksomhet, najonalt og internasjonalt. Evalueringene omfatter både mer generelle reformer innen offentlig forvaltning og omstillingsprosesser innen spesifikke sektorer eller institusjoner.
 
Vår evalueringsforskning kjennetegnes ved flerfaglighet og metodemangfold. Med en klar anvendt forskningsprofil er det viktig for instituttet å ha god innsikt i den virkeligheten vi analyserer. Våre analyser er derfor basert på rikholdige, empiriske data utviklet gjennom skreddersydde datainnsamlinger.

Studenttilbud

NIBR har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt og ønsker å knytte til seg masterstudenter til både konkrete prosjekter og temaer instituttet jobber med.

Våre største oppdragsgivere

 • Norges forskningsråd
 • Kommunal- og moderinseringsdepartementet
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Utenriksdepartementet og Norad
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Kommunesektoren

Den internasjonale finansieringen er økende og omfatter blant annet EU, Verdensbanken og andre internasjonale organisasjoner.

Forskerne

Vi har en tverrfaglig stab av forskere, som har både samfunnsfaglig, økonomisk og planfaglig bakgrunn. De er blant annet:

 • Sosiologer
 • Statsvitere
 • Økonomer
 • Antropologer
 • Geografer
 • Sivilingeniører
 • Jordskiftekandidater

En stor del av staben har doktorgrad, og flere av forskerne har stillingskompetanse på professornivå.

Instituttet er en del av CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn.

Publisert: Oppdatert:

Kontakt

By- og regionforskningsinstituttet NIBR
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Sentralbord: tlf. 67 23 50 00
E-post: post-nibr@oslomet.no

Ledelse
Ansatte
Mer kontaktinformasjon