Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Aktørkartlegging kultur og frivillighet

Oppdraget er dels å kartlegge aktører og aktiviteter, dels å undersøke hvilke behov kultur- og frivillighetsaktører har med hensyn til lokalt forankret aktivitet, og hvilke utfordringer og muligheter de møter i sitt arbeid i nærmiljøet/bydelen. Aktørkartleggingen skal gjennomføres med medvirkning fra frivillighet og lokalt kulturliv i og/eller i tilknytning til bydeler/innsatsområder i bydel Bjerke: Linderud og Veitvet-Sletteløkka, bydel Grorud: Ammerud og Romsås, bydel Stovner: Haugenstua, Stovner sentrum og Vestli og i bydel Alna: Lindeberg og Trosterud-Haugerud.

Hensikten er å bidra til helhetlig forståelse og kunnskap om kultur- og frivillighetsarbeidet i de enkelte innsatsområdene. Dette skal gi grunnlag for systematisk arbeid med kultur- og frivillighet for å styrke nærmiljøkvalitetene ved bruk av områdeløftmetodikk. Resultatet av oppdraget skal inneholde anbefalinger til hvordan kommunen kan arbeide for at flere deltar aktivt i nærmiljøet, og hvordan økt deltakelse lokalt kan styrkes gjennom samskapning med frivillige og private aktører.

English version

Prosjektperiode

Start: 30.04.2018

Slutt: 31.08.2018

Finansiering

    • Kulturetaten, Oslo kommune

Verdi

  • 499 000 NOK

Prosjektnummer

    200853