HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bemanningsnormer og kompetansekrav i kommunen

Prosjektet skal sammenstille kunnskapsstatus (litteraturstudie) mht. konsekvenser av bemanningsnormer og kompetansekrav, stilt til ulike deler av kommunal virksomhet. I prosjektet vil det også bli foretatt intervju med utvalgte rådmenn/økonomisjefer for å kartlegge hvordan den øverste administrative ledelsen i kommunen vurderer utfordringene knyttet til bemanningsnormer og kompetansekrav.

Prosjektet vil belyse utfordringer knyttet til kompetansekrav for leger, kompetansekrav for undervisning, pedagognorm i barnehage, bemanningsnorm i barnehage og norm for lærertetthet i skolen.

Prosjektet – som er finansiert av KS - vil særlig kartlegge konsekvenser av normer og krav i forhold til bl.a. kommuneøkonomi, tjenestekvalitet, resultat for bruker/innbygger, effektiv ressursbruk og tjenesteinnovasjon.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.01.2018

Slutt: 30.04.2018

Finansiering

    • KS

Verdi

  • 240 000 NOK

Prosjektnummer

    3759 (NIBR)