HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Evaluering av INTERACT

Interprofessional Interaction with Children and Youth

Høsten 2017 påtok By- og regionforskningsinstituttet NIBR seg å evaluere prosjektet INTERACT – Interprofessional Interaction With Children and Youth. Prosjektet inngår i en større satsing ved OsloMet – storbyuniversitetet, og tar sikte på å møte samfunnets behov for bedre samordning av tjenester rettet mot barn og unge, bedre samarbeid mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid mellom barn/unge og profesjonsutøverne. 

Hovedtemaer for evalueringen:

  • Hvordan håndteres «silostrukturen» ved OsloMet?
  • Hvordan ledes og styres INTERACT?
  • Hvordan kan man lage et opplegg for fortløpende evaluering av INTERACT?

Evalueringen gjennomføres med dokumentstudier, intervjuer og observasjon, og tar for seg utfordringer ved å integrere felles undervisning i tverrprofesjonelle tilnærmingsmåter helse-, sosial- og lærerutdanningene ved OsloMet – storbyuniversitetet. Den vil også skissere et opplegg for fortløpende evaluering av slik undervisning.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.09.2017

Slutt: 01.04.2018

Finansiering

    • OsloMet - storbyuniversitetet

Verdi

  • 800 000

Prosjektnummer

    3724 (NIBR)