HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fortetting og transformasjon

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i 2015. Planen legger opp til at bybåndene fra Oslo til Lillestrøm, Ski og Asker skal ta en svært høy andel av veksten fordi kollektivtransporten her er særlig kapasitetssterk og konkurransedyktig. Men for å gjennomføre dette erfarer kommunene at det er behov for økt samarbeid om senterstruktur, transportforbindelser og sammenhenger i bystrukturen, og at veksten må planlegges på en måte som tilfører stedene nye kvaliteter.

På bakgrunn av dette har Oslo lyst ut et prosjekt som skal danne et kunnskapsgrunnlag om planlegging av fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet.

English version

Prosjektdeltakere

Samarbeidspartnere

    WSP (prosjektleder)

Prosjektperiode

Start: 01.06.2018

Slutt: 01.10.2018

Finansiering

    Oslo kommune

Verdi

  • 367 500 (NIBR)

Prosjektnummer

    200982