HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fylkeskommunal styringsform

Trøndelag fylkeskommune har lyst ut et oppdrag for å utforme et saksframlegg for fylkestinget som grunnlag for diskusjon av framtidig styringsmodell for fylkeskommunen. Saksframlegget skal bestå av en kunnskapsbasert framstilling av hovedtrekkene i formannskapsmodellen og den parlamentariske modellen, og særlig gjøre rede for punkter der den parlamentariske modellen skiller seg fra formannskapsmodellen. Dokumentet skal formuleres slik at viktige momenter til diskusjon blir klargjort både for fylkestinget og for offentligheten. 

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 15.06.2018

Slutt: 01.09.2018

Finansiering

    Trøndelag fylkeskommune

Verdi

  • 180 000 NOK

Prosjektnummer

    200943