HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ivaretakelse av barn og unges interesser i planlegging

Tilleggsoppdrag til EVAPLAN med særskilt dokumentasjon av barne- og unges interesser i planlegging. Tilleggsoppdraget skal belyse:

  • Utfordringene med å ivareta barn og unges interesser i kompakt byutvikling, i og med at man her ser en tilspisset kamp om arealene. Her vil det også være aktuelt å drøfte hvordan disse interessene kan forsterkes.
  • Hvordan dagens RPR for barn og unge forstås og ivaretas, og om det er behov for endringer i denne.
  • Hvordan den planfaglig veiledning eller ordningen etter pbl § 3-3 fungerer, og hvordan den eventuelt kan forsterkes.
English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.06.2018

Slutt: 06.08.2018

Finansiering

    KS

Verdi

  • 200 000 NOK

Prosjektnummer

    200957