Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Kulturminnemiljøet på Røros og Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen ønsker å få utarbeidet en faktaorientert rapport om kulturminnemiljøet på Røros og i Fjellregionen. Det er ønskelig å få dokumentert hvilken kompetanse dette miljøet har samlet sett – og hva som er spesielt - samt hvilken posisjon dette miljøet har på landsbasis. 

Rapporten vil se nærmere på historikken og framveksten av dette miljøet, inklusive nasjonale og regionale myndigheters interesse for og kontakt med Rørosområdet. Herunder fredningshistorien, verdensarvhistorikken og natur- og miljøvernhistorikken. Rapporten vil også ha et kapittel som kort viser områdets fysiske kvaliteter relevant for temaet, den vil se nærmere på institusjonene i regionen, beskrive kompetansen miljøene representerer og se regionen opp mot andre kulturminnemiljøer i landet.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 16.04.2018

Slutt: 30.06.2018

Finansiering

    • Hedmark fylkeskommune

Verdi

  • 200 000 NOK

Prosjektnummer

    200881