HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Modell for følgeforskning av FN-Sambandets undervisningsopplegg Bærekraft

«Bærekraft» er et digitalt undervisningstilbud som er utviklet av FN-sambandet i samarbeid med lærere og elever ved utvalgte skoler. Det er utarbeidet ulike opplegg for mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole. FN-sambandet har etablert et nettverk for lærere som har vært med å utvikle oppgaver i Bærekraft for videregående skoler. Noen av de de ungdomsskolene som aktivt har tatt i bruk «Bærekraft» på sine trinn er også med i dette nettverket.

«Bærekraft» ligger lett tilgjengelig og kan brukes i ulike fag. Opplegget ble ferdig utviklet høsten 2015. Det er et dynamisk opplegg som blir revidert ved behov. «Bærekraft» er ikke formelt knyttet til andre deler av det skolefaglig arbeidet til FN-sambandet. Samtidig er det trolig de skolene som er tilknyttet FN-sambandet som medlemsskoler som først har tatt opplegget i bruk. Undervisningsopplegget har per april 2018 vært tatt i bruk ved for eksempel. Reinsvoll Ungdomsskole to ganger, 1. kvartal 2017 og i 2018.

Bruken av opplegget kan foreløpig kun måles gjennom antall nedlastninger. FN-sambandet får også tilbakemelding om erfaringer med bruk av lærere gjennom lærernettverkmøtene.

Utover det er det ikke igangsatt noen videre form for dokumentasjon av erfaringene med bruk av «Bærekraft». Hvis man skal få systematiske tilbakemeldinger både i forhold til bruk av opplegget, og til læringsinnhold hos elevene må det igangsettes aktiviteter knyttet direkte opp mot det. FN-sambandet ønsker å utrede mulighetene for å igangsette følgeforskning for bedre å dokumentere bruken og læringseffekten av undervisningsopplegget «Bærekraft» på ungdomstrinnet.

I følgeforskningsprosjektet ønsker FN-sambandet å se på

 1. i hvilken grad «Bærekraft» gir elevene økt handlingskompetanse og kunnskap om bærekraftig utvikling (BU) og FNs bærekraftsmål: Hva forstår elever/lærere med begrepet BU?
 2. å øke kunnskap om hvilke metoder som egner seg best for tverrfaglig undervisning om BU
 3. hva som er nødvendig og relevant kompetanse hos lærere for å oppfylle intensjonene i fagfornyelsen om BU: Hvilken kunnskap lærere trenger for å gi god tverrfaglig undervisning om BU?

Dette forprosjektet skal

 • identifisere et relevant prosjektdesign for en slik følgeforskning
 • identifisere operasjonelle og forskningsbare problemstillinger
 • identifisere metoder og opplegg for datainnsamling
 • definere mulige type publikasjoner og annen dokumentasjon fra prosjektet
English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.04.2018

Slutt: 01.07.2018

Finansiering

  • FN-sambandet

Verdi

 • 200 000 NOK

Prosjektnummer

  200874