HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mørebyen som europeisk kulturhovedstad 2027

Prosjektet skal danne et kunnskapsgrunnlag om Mørebyen som europeisk kulturhovedstad 2027. Målet om å bli europeisk kulturhovedstad er det overordnede i dette prosjektet og strategiarbeidet blir virkemidler på veien mot dette målet. 

Gjennom en analyse av krav, fortrinnsvis gjennom dokumenter, og noen intervjuer, samt hva status er pr i dag når det kommer til infrastruktur og forankring i lokale planarbeider, vil forskerne identifisere styrker og svakheter i forhold til de krav som stilles til en slik søknad og status som kulturhovedstad.

Dertil vil forskerne søke å kostnadsberegne hva det vil koste og kreve å i større grad innfri kravene, og mulige strategier i dette arbeidet. Her kan planarbeid, kompetanseoppbygging, infrastrukturelle tiltak, mediaprofilering etc, være viktige grep inn i en slik strategi. Dette vil være hovedbidraget i kunnskapsstatusen.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.06.2018

Slutt: 01.11.2018

Finansiering

    Møre og Romsdal fylkeskommune

Verdi

  • 435 780 NOK

Prosjektnummer

    200882