HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Opphopning av levekårsproblemer hos innvandrere

Prosjektet er en analyse av innvandreres levekår i Norge basert på «Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016». Analysen gjøres på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og har et budsjett på 500 000 kroner.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 18.09.2017

Slutt: 30.03.2018

Finansiering

    • IMDi

Verdi

  • 500 000 NOK

Prosjektnummer

    3719 (NIBR)