HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsmodell

I kommuner med parlamentarisk styringsordning har kommunen to framtredende politiske lederposisjoner, ordføreren og lederen av kommunerådet. Dette prosjektet tar utgangspunkt i ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsordning generelt, og har særlig fokus på ordførerens representasjonsrolle innenfor den modellen for kommunal parlamentarisme som er vokst fram i Oslo kommune. 

Prosjektet er basert på dokumentstudier, en avgrenset arkivstudie og intervjuer med nåværende og tidligere ledende politikere samt administrativt ansatte i Oslo kommune. I tillegg kommer intervjuer med Slottet, UD og administrasjonen på Stortinget.

Ordførerens rolle i kommuner med parlamentarisk styringsordning er ikke undergitt tydelig regulering og har noen uklare elementer. Ulike evalueringer av parlamentarisk styringsform i kommuner har ikke framstilt dette som særlig problematisk. Likevel er det elementer i denne delen av den parlamentariske modellen i kommunene som kan reise utfordringer, særlig når det gjelder spørsmålet om hvem som skal representere kommunen utad.

Prosjektet skal bidra til å avklaring og bevisstgjøring rundt ordførerens rolle, og er finansiert av Oslo kommune v/Bystyrets sekretariat. 

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 30.04.2018

Slutt: 20.08.2018

Finansiering

    • Oslo kommune

Verdi

  • 466 000 NOK

Prosjektnummer

    200851