HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Samfunns- og næringsanalyse for Ringsaker

Analyse av samfunnsutvikling og næringsutvikling i Ringsaker kommune. Ringsaker kommune skal rullere kommuneplanens samfunnsdel. I den forbindelse ønsker kommunen en utredning som skal være en del av det faglige grunnlaget for planen. Utredningen skal omfatte en analyse av framtidsutsikter for samfunns- og næringsutviklingen med fokus på hvordan en kan stimulere til videre vekst.

Kommunen ønsker, grovt sett, en todelt rapport fra prosjektet. Del 1 skal inneholde en analyse av relevant statistikk, mens del 2 skal omfatte vurderinger av de muligheter kommunen har og gi noen råd for strategiske valg kommunen kan ta for å oppnå ønsket utvikling. Vurderingsdelen skal utgjøre hoveddelen av rapporten/analysen, og kommunen er særlig opptatt av at rapporten gir helt konkrete råd for de grep kommunen kan ta for å skape vekst og utvikling framover.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 01.06.2018

Slutt: 01.10.2018

Finansiering

    Ringsaker kommune

Verdi

  • 493 920 NOK

Prosjektnummer

    200906