HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Syntesestudie av sivilsamfunnsorganisasjoner

'Det muliggjørende miljøet for sivilsamfunnet er 'omstridt og under press'. 161 lover som begrenser det sivile samfunnsrom har blitt introdusert over hele verden siden 2012 - 96 viktige restriksjoner på det sivile samfunns rettigheter ivaretas i perioden mellom juni 2014 og mai 2015. Disse begrensningene på plass for sivilsamfunnsorganisasjoner (SSO) går hånd i hånd med begrensninger på menneskerettigheter. I 2015 ble brudd på borgerrettigheter registrert i 109 land, opp fra 96 ​​året før. Mellom 2012 og 2015 ble mer enn 120 lover som begrenser borgerrettigheter introdusert eller foreslått i 60 land.

Land i sørlige og østlige Afrika har opplevd en stor andel av disse innsnevringene. I en situasjon der tilgangen til internasjonale ressurser er redusert og det innenlandske mulighetsrommet er under press, formulerer noen nasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner nye strategier og ideer for å iverksette motoffensiver. De fremhever betydningen av SSOers evne til å fremme og mobilisere ressurser internt for å sikre en maktbase i samfunnet, og for å sikre at deres kamp er uttrykt i parlamenter og nå ut til rett publikum. Fremover er det behov for en studie for å vite hvordan SSOer i regionen og i de enkelte land oppfatter og handler om endringene i driftsmiljøet. Målet med studien er således å samle, samle og systematisk presentere, i form av en syntesestudie, funn fra eksisterende evalueringer av SSOers arbeid.

Spesielt er formålet med studien å identifisere:

  • De viktigste utfordringene knyttet til problemet med krympende operasjonsrom, fra et sørlig perspektiv
  • hvordan SSOene tilpasser seg og svarer på disse utfordringene, og
  • hvordan evalueringene vurderer effektiviteten, god praksis og erfaringene fra disse tilpasningene og svarene.

Studien vil også være oppmerksom på hvilke tilsiktede og utilsiktede virkninger av SSOers arbeid som blir uthevet i det vurderte materialet som følge av deres krympende rom og påfølgende svar.

Studieobjektene er først og fremst lokale og regionale SSOer og SSO-nettverk, men også internasjonale frivillige organisasjoner og samfunnsbaserte organisasjoner som opererer innen demokrati og menneskerettigheter i Etiopia, Uganda, Malawi, Mosambik, Zambia eller i regionen som helhet.

Studien er gjennomført på anbud fra Norad, og har et budsjett på 474 483 kroner.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 17.10.2017

Slutt: 28.02.2018

Finansiering

    • Norad

Verdi

  • 474 483 NOK (total)

Prosjektnummer

    3729 (NIBR)