HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Ullensaker

En foranalyse

Ullensaker kommune har utlyst oppdraget Analyse av utfordringer innen det boligsosiale feltet i Ullensaker kommune, der kommunen ber om en analyse av status og utfordringer knyttet til det boligsosiale arbeidet i kommunen. Kommunestyret i Ullensaker vedtok i 2016 at kommunen skulle delta i Husbankens Kommuneprogram – Bolig for velferd 2016 -2020, nærmere bestemt i by- og tettstedprogrammet. Som del av avtalen skal Ullensaker kommune få utarbeidet en foranalyse, som kan danne et kunnskapsgrunnlag og et handlingsgrunnlag for det videre boligsosiale arbeidet i kommunen. Foranalysen skal brukes som grunnlag for en boligsosial handlingsplan, og denne skal være ferdigstilt i løpet av januar 2018. 

Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 er et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom Husbanken og kommuner med store boligsosiale utfordringer, og er en videreutvikling av det tidligere Boligsosiale utviklingsprogrammet som ble avsluttet i 2015 (Husbanken 2016a). Et grunnleggende prinsipp for programmet er at utviklingsarbeidet skal skje på kommunens premisser, og at hovedansvaret for gjennomføringen ligger i den enkelte kommunen.

Prosjektet gjøres på oppdrag for Ullensaker kommune, har et budsjett på 350 000 NOK og løper ut 2017.

English version

Prosjektdeltakere

Prosjektperiode

Start: 12.10.2017

Slutt: 15.12.2017

Finansiering

    • Ullensaker kommune

Verdi

  • 350 000 NOK

Prosjektnummer

    3718 (NIBR)