HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Civil society under pressure

Synthesis study of evaluations of Civil Society Organisations’ democratisation and human rights work in Southern and Eastern Africa

Forfatter(e): Norad Evaluation Report 9/2018

Last ned gratis

I løpet av de siste 20 årene har sivilsamfunnsorganisasjoner (CSOs) som fremmer demokrati og menneskerettigheter opplevd et stadig mer restriktivt driftsmiljø over hele verden, fra juridiske begrensninger og fysisk vold til mer subtile former for trusler. Det sivile samfunn er under press.

Denne synteseundersøkelsen presenterer funn om hvordan CSOer i Sør- og Øst-Afrika, spesielt i Etiopia, Uganda, Malawi, Mosambik og Zambia, oppfatter og møter disse endringene.

Formålet med studien er å utnytte kunnskap fra eksisterende evalueringer for å informere utformingen av norsk politikk, strategi og innsats på området om CSOenes demokrati- og menneskerettighetsarbeid i det globale sør. Syntesestudien har til hensikt å gjenspeile et sørlig perspektiv på dette arbeidet.

Studien har forsøkt å samle og systematisk presentere funn fra evalueringer og andre dokumenter som omhandler CSOers arbeid.

Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

74

ISBN:

978-82-8369-064-4

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Norad, Norwegian Agency for Development Cooperation, Oslo