Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner

Forfatter(e): IRIS-rapport 2018/184

Last ned gratis

IRIS og NIBR fikk i april 2016 oppdraget med å evaluere Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Utviklingsprogram for byregioner (2014-18). I august 2016 ble det lever en delrapport (NIBR notat 2016-106) som belyser faktorer som har påvirket innretning, iverksetting og framdrift i byregionenes utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Rapporten utgjør sluttrapporten fra evalueringen. Den omfatter en beskrivelse av faglige tilnærminger og av utviklingsprosjektene, videre analyser av resultater og effekter av utviklingsprosjektene samt vurderinger av byregionprogrammets addisjonali-tet og vellykkethet og statens bidrag til dette.

Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

206

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Stavanger, IRIS

Tilknyttet prosjekt