HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Oslo Sør-satsingen 2007-2017

Styringsmodell og arbeidsmetoder

Forfatter(e): NIBR-rapport 2018:9

Last ned gratis

Rapporten belyser og vurderer styringsmodellen og arbeidsmetoden som ble brukt i Oslo Sør-satsingen i Bydel Søndre Nordstrand i årene 2007 til 2017, samt belyser i hvilken grad satsingen har lykkes i å legge til rette for deltakelse og medvirkning i lokalmiljøet slik at flere er med gjennom måten satsingen er organisert på. Undersøkelsen er basert på intervjuer med de som jobbet med satsingen og representanter fra sivilsamfunnet som fikk støtte til prosjekter. Funnene viser at satsingen i stor grad har lykkes med å legge til rette for medvirkning og deltakelse.

Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

70

ISBN:

978-82-8309-243-1 (Trykket) / 978-82-8309-244-8 (Elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Tilknyttet prosjekt