HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Forfatter(e): NIBR-rapport 2013:19

Rapporten belyser fremtidige eldres boligbehov og boliginteresser og drøfter kommunenes planer og mulige virkemidler på boligområdet. Det er gjennomført en drøfting av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye boligløsninger. Med nye boligløsninger menes boliger på det ordinære boligmarkedet med felleslokaler og evt. servicetilbud. Endelig beskrives erfaringene fra nye boligløsninger og hvilke nye boligløsninger som kan være aktuelle i fremtiden.


Utgivelsesår:

2013

ISBN:

978-82-7071-990-7

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-

Bestilling: Utsolgt