HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

"Bit for bit" utbygging i kystsonen

Konsekvenser for natur og miljø

Forfatter(e):
  • Knut Bjørn Stokke
  • Eli Havnen
Samarbeidsrapport NIBR/NIVA/HI 2009

Rapporten gir en oversikt over viktige plan- og forvaltni9ngsutfordringer i kystsonen, med særlig fokus på marint biologisk mangfold og gyte- og oppvekstområder knyttet til de nære sjøområdene innenfor grunnlinjene. I disse nærområdene er den biologiske produksjonen svært høy, men samtidig sårbar for menneskelige inngrep og påvirkninger. Tvedestrand og Hvaler er valgt som pilotkommuner.

Utgivelsesår:

2009

ISBN:

978-82-7071-783-5

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-

Bestilling: Utsolgt