HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bolig +

Nytt og bedre hverdagsliv

Forfatter(e):
  • lenes
NIBR-notat 2002:120

Notatet presenterer en programskisse til planlegging av et større boligområde. Boligdelen rommer ulike typer eie- og leieboliger, vanlige boliger, bofellesskap og boliger for spesielle brukergrupper. Skissen rommer dessuten forslag til hvordan fellestilbud: dagsenter/kafé, utvidete vaktmestertjenester, fleksibel barnehage med mer kan planlegges og drives som viktige supplement til boligene. Oppdragsgiver ønsker med programmet å få frem et større mangfold av boligløsninger som er bedre tilpasset individuelle og samfunnsmessige behov. Fleksible boliger, supplerende servicetilbud og muligheter for samvirke skal gi en vinn-vinn situasjon: enklere hverdag for beboerne, bedre ressursbruk av offentlige investeringer.

Utgivelsesår:

2002

ISBN:

82-7071-389-9

ISSN:

0801-1702

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning