HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Interkommunale samarbeid på helseområdet

Forfatter(e):
  • Hilde Hatleskog Zeiner
  • Trond Tjerbo
NIBR-notat 2014:106

I dette notatet ser vi nærmere på interkommunale samarbeid innenfor helseområdet. Spørsmålene som stilles er: Hvor omfattende er det interkommunale samarbeidet, og hvordan begrunner kommunene slikt samarbeid? Vi finner at interkommunalt samarbeid innenfor helse er utbredt, men det er klare regionale variasjoner. En gjennomgang av et utvalg prosjektrapporter viser at det særlig er økonomiske og faglige hensyn som blir vektlagt av kommunene forut for etableringen av interkommunale samarbeid.

Utgivelsesår:

2014

ISBN:

978-82-8309-042-0

ISSN:

0801-1702

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning