HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning?

Om kommunesektoren og EØS-avtalen

Forfatter(e): NIBR-rapport 2008:12
Rapporten presenterer resultater fra en utredning om konsekvenser av EØS-avtalen for kommunesektoren i Norge. En hovedkonklusjon er at EØS blir stadig viktigere for kommunesektoren, og kommunepolitikkens innhold er endret som konsekvens av EØS-avtalen. Kommunesektoren medvirker imidlertid i liten grad i de prosessene der denne politikken utformes og konkretiseres. En konsekvens av EØS-avtalen for kommunesektoren er dermed en svekket samfunnsmessig forankring av politikkens innhold.
Utgivelsesår:

2008

ISBN:

978-82-7071-728-6

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-