HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mer må til: Om hivrettet arbeid overfor innvandrere

Forfatter(e): NIBR-rapport 2012:29

Rapporten gir en oversikt over hivrelatert arbeid som retter seg mot innvandrere i Norge. Den identifiserer de viktigste aktørene som arbeider med hivtiltak overfor denne gruppen, ser på hva slags type arbeid de utfører, diskuterer deres erfaringer og drøfter hvordan hivarbeidet overfor innvandrere kan styrkes.

Innvandrere er overrepresentert blant mennesker som lever med hiv i Norge i dag. Samtidig er hivpositive innvandrere lite synlige. Det er få åpne hivpositive innvandrere, og i interesseorganisasjoner som arbeider for og med hivpositive er innvandrere klart underrepresentert. Flere evalueringsrapporter av norsk hivinnsats og den aktuelle nasjonale hivstrategien nevner hivarbeid rettet mot innvandrere som en spesiell utfordring.

Med dette utgangspunktet tok tre forskere fra NIBR – med bakgrunn fra internasjonal hivforskning – initiativet til et prosjekt
som beskriver og diskuterer norsk hivinnsats overfor innvandrere.

 

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, gjennom tilskuddsmidler over den nasjonale hivstrategien ”Aksept og mestring”.


Utgivelsesår:

2012

Antall sider:

69

ISBN:

978-82-7071-962-4

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Norsk institutt for by- og regionforskning

Bestilling

Pris:

NOK 250,-

Bestilling: Utsolgt