HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sammen om vannet?

Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv

Forfatter(e): NIBR-rapport 2016:22

Last ned gratis

Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet « Water Pollution Abatement in a system of Multi Level Governance. A Study of Norway’s Implementation of EUs Water Framework Directive» (WAPABAT), som har vært finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet MILJØ2015. Prosjektet er gjennomført av NIBR, HiOA, NMBU og Miljødirektoratet i samarbeid. I 2015 ble en oppfølgingsstudie finansiert av tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet. Rapporten presenterer funn fra begge prosjektene, basert på flere landsomfattende spørreundersøkelser fra 2013 og 2015 og kvalitative casestudier.

Utgivelsesår:

2017

Antall sider:

169

ISBN:

978-82-8309-139-7

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Tilknyttet prosjekt