HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Triple Disadvantage?

A first overview of the integration of refugee women

Forfatter(e): OECD Social, Employment and Migration Working Papers

I denne publikasjonen skrevet av Thomas Liebig i OECD og Kristian Rose Tronstad (NIBR) analyseres og sammenlignes flyktningkvinners integrasjon i arbeidsmarkedet med flyktningmenn og andre innvandrerkvinner i ulike OECD-land.

Analysene viser at kvinner utgjør en stor og økende andel av flyktningene i Europa. Rapporten viser videre at flyktningkvinner møter en rekke utfordringer på sin vei inn i arbeidsmarkedet, ved at langt flere kvinner enn menn har liten eller ingen formell utdanning og at deres helsesituasjon er verre. Flyktningkvinner rapporterer gjennomgående om dårlige beherskelse av språk enn flyktningmenn og de har færre sosiale nettverk. Mange flyktninger kommer fra land med store forskjeller mellom kvinner og menn. Analysene i rapporten tyder på at det mye mindre forskjeller mellom menn og kvinner i mottakerlandet enn det man finner i avsenderlandene. De skandinaviske landene har omfattende og obligatoriske introduksjonsprogram for flyktninger som sikrer språkopplæring og arbeidsrettede tiltak. Analysene tyder på at flyktningkvinner har raskere integrasjon i arbeidsmarkedet i de skandinaviske landene enn i andre EU-land.

Rapporten kan lastes ned på OECDs nettsider.

Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

37

ISSN:

1815199X

Publikasjonstype:

Notat

Publisert:

Paris: OECD

Tilknyttet prosjekt