HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Utfordringer og mulighetsrom

Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud

Forfatter(e): NIBR-rapport 2018:4

Last ned gratis

Rapporten presenterer resultater fra stedsanalyser av delbydel Romsås og delbydel Grorud med vekt på befolkningens utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø. Funnene skal danne grunnlag for områdeinnsats i delbydelene. Analysene er basert både på befolknings- og levekårsstatistikker og på intervjuer med aktører i områdene som jobber med befolkningsgrupper.

Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

187

ISBN:

978-82-8309-233-2 (Trykket) / 978-82-8309-234-9 (Elektronisk)

ISSN:

1502-9794

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet

Tilknyttet prosjekt