HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
NIBR - Seksjonssidebilde

Velferd, demokrati og offentlig forvaltning

Avdelingens kjernekompetanse er forankret i kunnskap om organisering av offentlig sektor og dennes betydning for politisk deltakelse, politisk styring, politikkens innhold og ansvars- og oppgavefordeling.

Om avdelingen

Avdelingen arbeider med disse temaene innenfor en rekke politikkområder; spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, miljø-, bolig- og utdanningspolitikken.

Utgangspunktet for avdelingens forskning er de akademiske utfordringene knyttet til studier av politikk og politiske prosesser samt de aktuelle politiske debattene. Målet er å knytte politiske saker til de faglige perspektivene på en slik måte at forskningsresultatene både gir forbedret praktisk kunnskapsgrunnlag og økt faglig innsikt. Avdelingens forskningsprosjekter dekker alle stadier av politikkens tilblivelse og gjennomføring og omfatter både empiriske og normative analyser. Vår oppmerksomhet er særlig rettet mot de demokratiske utfordringene for politiske systemer. Vi arbeider med problemstillinger knyttet til ulike forvaltningsnivåer og benytter både kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Prosjekter

Se alle avdelingens prosjekter

Problemstillinger

Forskningsinnsatsen er i stor grad rettet inn mot problemstillinger knyttet til organisering av offentlig sektor. Særlig studeres organiseringens betydning for følgende:

  • Politisk deltakelse.
  • Politisk styring.
  • Politikkens innhold.
  • Ansvars- og oppgavefordelingen i offentlig sektor.