HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Aldring i Norge. Lengre liv, nye mønstre - 1

VI. norske kongress i aldersforskning.
Voksenåsen, 3.-4. desember 2015

Illustrasjonsfoto alderskongress, stiliserte årringer i tre. coloubox.no

Invitasjon

Velkommen til Den VI. kongressen i aldersforskning: Aldring i Norge. Lengre liv, nye mønstre 3.-4. desember i Oslo. Påmeldingen er nå åpnet.

Det samlede temaet denne gangen er «lengre liv, nye mønstre». Vi håper å få presentert problemstillinger og erfaringer over et bredt spekter fra helsevitenskaper og psykologi til samfunnsvitenskaper og kulturfag.

Hovedinnleggene blir holdt av Camilla Stoltenberg, Mia Vabø, Ole Christian Lien, Wenche Frogn Sellæg, Svein Olav Daatland og Lisbet Berg. Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg åpner kongressen.

Call for paper

Frist for innsending av abstract til paper- og postersesjoner er 18. september . Vi planlegger gruppesesjoner (med paperpresentasjoner) om blant annet følgende tema: Arbeid og pensjonering, befolkningsaldring og velferdsstatens utfordringer, eldreomsorg, eldre innvandrere, familie og generasjoner, funksjonsnedsettelse og sykdom gjennom livet, kjønn og aldring, livskvalitet, psykisk helse, teorier om aldring. Når det gjelder postere, tar vi sikte på at disse kan henge opp under hele kongressen. Abstractene sendes til access@nova.hioa.no

Krav til abstract: Bør inneholde bakgrunn, metode, resultater og konklusjon. Maks antall ord 250.

I tillegg til gruppesesjoner og plenumsforedrag vil det være symposier med inviterte innlegg. Følgende symposier er planlagt: a) Morgendagens eldre – vil de være friskere?, b) Livskvalitet og funksjon, c) Aldersoptimering, d) Longitudinelle aldringsstudier, e) Aldring, miljø og teknologi og f) Aktiv aldring.

Informasjon om påmelding

Påmeldingsfristen er 5. oktober.

Deltakeravgiften er kr 1000,- for dagskonferanse. For de som ønsker å delta begge dager er prisen kr 1900,-.

Meld deg på og betal deltakeravgiften her

Overnatting og konferansemiddag koster kr 1500,- (betales til Voksenåsen ved ankomst).

(Avgiftene er de samme som ved forrige kongress i 2011).

Arrangør

NOVA (HiOA), Fakultet for helsefag (HiOA) og Norsk selskap for aldersforskning.

Hold av datoen!

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Katharina Herlofson, NOVA
E-post: katharina.herlofson@nova.hioa.no

Vennlig hilsen
Astrid Bergland, Börje Bjelke, Svein Olav Daatland, Katharina Herlofson, Anne Lund, Bjørn Heine Strand & Marijke Veenstra

Program

DAG 1

9.30-10.00
Registrering, kaffe

10.00-10.30              
Velkommen v/ NOVAs direktør Kåre Hagen
Åpning v/statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg, HOD

10.30-11.00
PLENUM: «Helsemønstre i en aldrende befolkning», Camilla Stoltenberg (direktør Folkehelseinstituttet)

11.00-11.15
Pause

11.15-12.30
SYMPOSIER 
a) Morgendagens eldre - vil de være friskere?
b) Aldring, livskvalitet og funksjon

12.30-13.30
LUNSJ

13.30-15.00
GRUPPER

15.00-15.15
Pause

15.15-16.15
PLENUM
«Nye trender i eldreomsorgen», Mia Vabø (forsker NOVA)

«Eldres forbruksmønstre», Lisbet Berg (forsker SIFO)

16.15-16.30
Pause

16.30-17.45
SYMPOSIER
c) Aldersoptimering
d) Longitudinelle aldringsstudier

19.00
Aperitif og musikalsk innlegg

19.30
Middag

 

DAG 2

8.00
Frokost

8.30-9.00
Registrering (dagkonferanse)

9.00-10.15
GRUPPER

10.15-10.30
Pause

10.30-11.30
PLENUM

«Arbeids- og pensjoneringsmønstre etter pensjonsreformen», Ole Christian Lien (seksjonssjef NAV)

«Seniorenes plass i aldrende samfunn – muligheter og hindringer», Wenche Frogn Sellæg (leder Statens seniorråd)

11.30-11.45
Pause

11.45-13.00
SYMPOSIER

e) Aldring, miljø og teknologi

f) Aktiv aldring

13.00-14.00
LUNSJ

14.00-15.15
GRUPPER

15.15-16.00
Avslutning

PLENUM

«Nye eldre?», Svein Olav Daatland (forsker NOVA)

Nettredaksjonen Publisert: Oppdatert: