HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Barndom, familie, barnevern

Ikke alle barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår. Disse barna og ungdommene løper en stor risiko for å komme i en vanskelig og utsatt situasjon i oppveksten og som voksen. En rekke velferdstjenester har som formål å identifisere og hjelpe disse barna og ungdommene. Et slikt formål krever oppdatert kunnskap om ulike former for barndom og familieliv samt ulike behov for hjelp.

Forskningen i Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern ved NOVA er rettet mot både behov og virkninger av ulike velferdstjenester med et særlig blikk rettet mot barn og unge i barnevernet, barn og unge med minoritetsbakgrunn, familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne og vold i nære relasjoner.

Kontaktperson:  Forskningsleder: Marianne Dæhlen 
Tlf.: 95 11 77 88
E-post: marianne.dahlen@oslomet.no

Aktuelt

Vis flere

Rapporter

Vis flere