HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjonsfoto

Bolig og sosialpolitikk

Forskning om bolig, sosial ulikhet og sosialpolitikk

Boligforskningen ved NOVA fokuserer på boligbehov og flyttemønstre i ulike faser av livsløpet, samspillet med nabolags utvikling over tid og betydningen av ulike boligpolitiske tiltak. Bolig er en forutsetning for velferd, for å kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid, ta vare på helsen og for aktiv aldring. To store prosjekter ved instituttet tar for seg sosial ulikhet og bolig i et livsløpsperspektiv og effekter av boligpolitikkens virkemidler.

Studier av arbeidsliv, sosialpolitikk og trygd har lange tradisjoner ved NOVA. For tiden har vi store prosjekter innen tema unge arbeidsledige i Europa og sosiale mønstre i sykefravær.

Kontaktpersoner:

Forskningsleder Hans Christian Sandlie, Seksjon for aldersforskning og boligstudier, tlf. 924 83 547, e-post: hans.c.sandlie@oslomet.no

Negotiate

Negotiate logo G

Overcoming early job-insecurity in Europe. Et EU Horisont 2020-prosjekt ved NOVA.

Sosial ulikhet i bolig

Holder hvitt papirutklipp i fingrene. Colourbox

Sosial ulikhet og bolig i et livsløpsperspektiv - flaks eller dyktighet? Et NFR-prosjekt ved NOVA.

Aktuelt

Vis flere

Rapporter

Vis flere