HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjon helseulikheter

Eldre år

Forskning om aldring og livsløp

Forlengelsen av livet bidrar til at modne og eldre år utgjør en stor og stigende del av livsløpet. I dette ligger en risiko og sårbarhet som må håndteres, men også ressurser og muligheter som bør få spillerom. Vi trenger derfor forskning om aldring som en prosess, om eldre år som en fase av livet og om eldre mennesker som en gruppe i samfunnet. Like viktig er det å studere behov og virkninger av tjenester og tiltak, ikke minst i eldreomsorgen. NOVAs forskning går langs alle disse linjene.

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en unik studie som er initiert og ledet fra NOVA. Det er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder data om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner i andre halvdel av livet (40 år+). Overordnede mål for prosjektet er å undersøke forutsetningene for vitalitet og livskvalitet i eldre år og å bidra med kunnskaper for utvikling av en bærekraftig politikk og praksis for et aldrende samfunn.

Kontaktperson: Forsker Marijke Veenstra, Seksjon for aldersforskning og boligstudier
Tlf.: 902 30 254
E-post: marijke.veenstra@oslomet.no

Aktuelt

Vis flere

Rapporter

Vis flere