HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
NAFO

Migrasjon, minoriteter

Forskning om migrasjon og transnasjonalitet

Internasjonal migrasjon er både en forutsetning og en utfordring for videreutvikling av velferdsstaten. Den politiske utfordringen er å finne gode måter å håndtere migrasjon, mangfold og forskjellighet på. Dette arbeidet kan vi som forskere gi et kunnskapsbasert grunnlag for.

NOVAs særlige styrke ligger i empirisk kunnskap om migrasjon, om relasjoner mellom etniske minoriteter og det norske majoritetssamfunnet, og i kombinasjoner av kvalitativ og kvantitativ forskning. Migrasjons- og minoritetsforskning foregår innenfor alle seksjoner ved NOVA, og er knyttet til arenaer som skole, barnevern, familie, velferd, sivilsamfunn, bomiljø og helse- og omsorgstjenester. NOVAs faggruppe for migrasjon og transnasjonalitet har medlemmer fra alle seksjoner og representerer vår spisskompetanse på området. Gruppa er særlig opptatt av transnasjonale og komparative tilnærminger, og av å studere samspill mellom ulike samfunnsnivåer og mellom posisjoner og maktdimensjoner forbundet med etnisitet, kjønn, seksualitet, sosial klasse, alder og generasjon. Les mer om migrasjonsforskningen

Kontaktperson:  Forskningskoordinator Marie Louise Seeberg
Tlf.: 47 01 84 24
E-post: marie.l.seeberg@oslomet.no

Aktuelt

Vis flere

Rapporter

Vis flere