HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Om NOVA

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt, med vekt på velferdsforskning og studier av livsløpet fra barndom til alderdom.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning i 2014.

NOVA skal drive forskning og utviklingsarbeid som kan bidra til økt kunnskap om sosiale forhold og endringsprosesser. Vi skal fokusere på problemstillinger om livsløp, levekår og livskvalitet samt velferdssamfunnets tiltak og tjenester.

Hovedområder for NOVAs forskning

 • Barndom og barnevern
 • Ungdom
 • Aldring og livsløp
 • Familie
 • Sosial ulikhet
 • Velferdsstaten
 • Migrasjon
 • Bolig
 • Vold i nære relasjoner
 • Helse og omsorgstjenester

NOVAs ledelse

Direktør: Iver B. Neumann, e-post: iver.neumann@oslomet.no
Administrasjonssjef: Elsbet Vestvatn, tlf. 99 28 83 96, e-post: elsbet.vestvatn@oslomet.no  

Instituttet er organisert i fem seksjoner

Strategi

Last ned NOVAs strategi 2015-2018

Årsrapporter

Blir kjent med SVA-instituttene. Virksomhetsrapport for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 2016, inkludert NOVA.

Virksomhetsrapport fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 2015, inkludert NOVA.

Virksomhetsrapport for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 2014, inkludert NOVA.

Årsrapporten for 2012
Katalogdelen for årsrapport 2012 (med ansatt- og publikasjonsoversikt m.m.)

 

NOVA har vært et statlig forskningsinstitutt og ble i 2014 en del av Høgskolen i Oslo og Akershus. Instituttet ble dannet 01.07.1996 da følgende forskningsmiljøer ble slått sammen

 • Barnevernets utviklingssenter (BVU)
 • Institutt for sosialforsking (INAS)
 • Norsk gerontologisk institutt (NGI)
 • Program for ungdomsforskning (UNGforsk)

Ta kontakt med NOVA for tilgang til publikasjoner fra disse instituttene: publ-nova@oslomet.no.

Publisert: Oppdatert:

Kontakt

Adresse
NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo (postadresse)
Stensberggaten 26 (besøksadresse)

Telefon:  67 23 50 00 (sentralbord HiOA)

E-post: postmottak@nova.hioa.no

Se liste over ansatte ved NOVA

Mer kontaktinformasjon