HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Seksjon for aldersforskning og boligstudier

Seksjon for aldersforskning og boligstudier ivaretar kompetanser fra to store forskningsfelt.

Hans Christian Sandlie, forsker ved NOVA/HiOA, 200X200

Aldersforskningen fokuserer på samfunnsvitenskapelige analyser av en rekke sider ved aldring og eldres livssituasjon og på velferdspolitiske konsekvenser av en aldrende befolkning. Sentrale tema er arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie, alle grunnleggende for aktiv aldring og for å opprettholde en bærekraftig velferdsstat. Les mer om aldersforskningen.

Boligforskningen fokuserer på boligbehov og flyttemønstre i ulike faser av livsløpet, samspillet med nabolags utvikling over tid og betydningen av ulike boligpolitiske tiltak. Bolig er en forutsetning for velferd, for å kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid, ta vare på helsen og for aktiv aldring. Les mer om boligforskningen.

Tverrgående forskningstema innenfor seksjonen er sosial ulikhet, solidaritet, demografi og velferdspolitikk (spesielt seniorpolitikk og boligsosialpolitikk). Brorparten av vår forskning tar utgangspunkt i longitudinelle livsløpsdata, enten ved å sette sammen data fra ulike offentlige administrative registre eller fra etablerte spørreundersøkelser som den Norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Seksjonen består av 17 forskere med bakgrunn innenfor sosiologi, sosialøkonomi, psykologi, samfunnsgeografi, historie og statsvitenskap.

Kontaktperson: Forskningsleder Hans Christian Sandlie, tlf. 924 83 547

Nina Eriksen Publisert: Oppdatert: