HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Seksjon for helse og velferdsforskning

Seksjon for helse og velferdsforskning ivaretar en langvarig forskningstradisjon på NOVA.

Forskningsleder Are V. Haug ved NOVA, HiOA.

Velferdspolitikken har mange formål, blant annet å sikre befolkningen gode levekår, helse og livskvalitet. En slik målsetting krever stadig oppdatert kunnskap om velferdsstatens brukere generelt og om særlig sårbare grupper spesielt. Det krever også kunnskap om sosial, geografisk, økonomisk og kulturell ulikhet i helse og livsvilkår samt kunnskap om fordelingsskjevheter knyttet til tjenesteapparatet og arbeidslivet. Viktige grupper innen dette forskningsområdet inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidsledige, ulike typer innvandrere, mennesker med psykiske helseutfordringer, m.fl.  

En av de største utfordringene velferdsstaten og «Den nordiske modellen» står overfor er å gi et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til mennesker med sammensatte problemer. Både den omfattende NAV-reformen og Samhandlingsreformen er utformet blant annet med henblikk på å møte disse utfordringene. NOVA anser det som en viktig oppgave å fremskaffe kunnskap som kan belyse hvordan nye organisasjons- og styringsformer iverksettes, og hvordan de bidrar til å påvirke hverdagen til de mennesker som er avhengig av hjelp.

For å gi solide svar på disse og andre spørsmål er Seksjon for helse og velferdsforskning på NOVA organisert og sammensatt av flere fagdisipliner (sosiologi, statsvitenskap, psykologi, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og kulturfag). Seksjonen arbeider for tiden på en rekke relevante forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt på disse områdene.      

Kontaktperson: Forskningsleder Are Haug, tlf. 464 10 537.

Nina Eriksen Publisert: Oppdatert: