HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) strekker seg over fem år (2014–2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet med 34 millioner kroner.

Programmet er delt inn i fire områder:

  1. Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse
  2. Kulturelle forståelser og underliggende årsaker
  3. Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi
  4. Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Les mer på nettsiden til Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner

1-4. september 2019 vil NOVA og NKVTS arrangere The 3rd European Conference on Domestic Violence. Besøk konferansenettsiden for mer informasjon: https://ecdv-oslo.org

Konferansen Hva gjør vi med volden?

NOVA og NKVTS arrangerte konferansen Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og og tiltak 29. november 2017. Under kan du se hele konferansen i opptak.

 

Se nettsiden til prosjektet for en oversikt over underprosjekter og publikasjoner.

Publikasjoner og forskningsresultater

English version

Forskningsgruppe

Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern

Samarbeidspartnere

    UiO - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Prosjektperiode

Start: 01.09.2014

Slutt: 31.08.2019

Prosjektnummer

    315002