HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Modeller for inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV

Studien skal utvikle kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner og inkluderingspraksiser i skjæringspunktet mellom NAV lokalt, arbeidslivssentre og arbeidsgivere, rettet mot unge voksne (18-29 år) med psykiske helseproblemer som har problemer med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Studien er konsentrert om gode og virkningsfulle arbeidsinkluderende praksiser blant arbeidsgivere. Hva gjør at noen arbeidsgivere faktisk tar sjansen på å rekruttere unge voksne med psykiske helseproblemer? Videre vil vi undersøke samarbeidsflaten mellom arbeidsgivere og NAVs lokalkontor og arbeidslivssentra. Hva kan læres og videreutvikles til gode og fremtidsrettede modeller for samarbeidet om delmål 2 i IA-avtalene mellom NAV og arbeidsgiverne?

Vi skal gjennomføre et arbeidsgivereksperiment og studere samhandlingspraksiser ved fire fylkes-NAV sine arbeidslivssentre. Målgruppene for studien er ansatte i arbeidslivsentrene, NAV-kontorene lokalt og arbeidsplasser (arbeidsgivere- ledere, tillitsvalgte, verneombud) og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi legger opp til å publisere en vitenskapelig artikkel. Funn fra studien vil også trekkes inn i pensum i relevante utdanninger ved Nord Universitet.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt der Nordlandsforskning er koordinator og NOVA og Nord universitet er partnere.

English version

Prosjektdeltakere

Forskningsgruppe

Seksjon for helse- og velferdsforskning

Samarbeidspartnere

    Nordlandsforskning (koordinator), Nord Universitet

Prosjektperiode

Start: 01.10.2016

Slutt: 31.12.2017

Finansiering

    NAV

Verdi

  • Totalt 3.150.000 (ikke mva.-pliktig) NOVA 1.150.000 (ikke mva.-pliktig)

Prosjektnummer

    516027