HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS)

Med hovedmål å gi et bilde av hvordan unge mennesker er forberedt på å ta opp rollen som engasjerte medborgere i samfunnet, koordinerer The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ICCS studien. ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement. Utover dette stilles det spørsmål om elevenes holdninger og ferdigheter i fremtidsdeltakelse i et demokratisk samfunn. I Norge har studien fokuserts på elevers læringsprosess og resultater i samfunnsfag på 9.trinn. NOVA, ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å gjennomføre den norske delen av 2016-studien. ICCS 2016-studien bygger på tidligere ICCS studier der Norge har deltatt tidligere: CIVED i 1999 (28 deltakerland) og ICCS i 2009 (38 deltakerland).

ICCS 2016-studien evaluerer elevers kunnskaper og ferdigheter på fire områder: demokratiske samfunn og systemer, demokratiske prinsipper, deltakelse i demokratiske prosesser og beslutninger, og identitet som medborger i demokratiske samfunn ( ICCS 2016 teoretiske rammen på engelsk). ICCS 2016-studien har som mål å svare på fem hovedforskningsspørsmål: 1) Hvordan utdanning i samfunnskunnskap og medborgerskap blir gjennomført i forskjellig land? 2) I hvilken grad elever har forskjellig kunnskap og kompetanse, både innad i et og samme land, men også på tvers av landene som deltar i undersøkelsen? 3) I hvilken grad elever er engasjert på ulike samfunnsarenaer og hvilke faktorer som er forbundet med disse, i forskjellig land? 4) Hvilke faktorer påvirker elevers oppfatninger, holdninger og interesse i samfunnsspørsmål? 5) Hva er skolens rolle i denne sammenheng?

I Norge ble selve datainnsamlingen til undersøkelsen gjennomført våren 2016. Det deltok cirka 6.000 elever og 2.000 lærere fra 9. trinn, fordelt på 148 skoler.

I løpet av høsten 2017 blir det offentliggjort en rapport basert på Norges resultater i den internasjonale studien. Mer dyptgående nasjonale analyser blir publisert våren 2018.

Framdriftsplan

 •  Høst 2013:  Internasjonalt rammeverk gjennomgang
 •  Vår 2014:  Instrumenter utvikling: pilotering
 •  Høst 2014:  Instrumenter utvikling: Field trial (25 skoler i Norge)
 •  Vår 2015:  Instrumenter utvikling: hoved survey forbered
 •  Høst 2015:  Hovedundersøkelsen i sørlige halvkule
 •  Vår 2016:  Hovedundersøkelsen i nordlige halvkule ( 148 skoler i Norge)
 •  Høst 2016–høst 2017:  Analysere og forberede database
 •  Høst 2017:  Publisere internasjonal rapport og databasen + Norsk kort-rapport
 •  Høst 2018:  Publisere funn fra nasjonale analyser
 •  Høst 2018–vår 2019: Utdypende analyser og publisering i vitenskapelige tidsskrifter

Publikasjoner og forskningsresultater

English version

Prosjektperiode

Start: 03.06.2013

Slutt: 15.06.2019

Finansiering

  Utdanningsdirektoratet

Prosjektnummer

  30213