HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Små barns hverdager i asylmottak

Forfatter(e): NOVA Rapport 14/09

Last ned gratis

Små barns hverdager i asylmottak ligger langt unna hverdagen for andre barn i samme aldersgruppe i Norge. Foreldrene er fattige, tilværelsen preget av midlertidighet, usikkerhet og mangel på struktur, og boforholdene er dårlige.

Barn som bor i asylmottak befinner seg i skjæringspunktet mellom innvandringspolitikk og barne- og velferdspolitikk. Innvandringspolitiske hensyn brukes for å begrunne den svært lave levestandarden, som er vanskelig å forsvare i et barnepolitisk perspektiv.

De fire artiklene som er samlet i denne rapporten, er tidligere publisert i ulike tidsskrifter, og belyser situasjonen til små barn som bor i asylmottak fra flere vinkler. Rapporten er i hovedsak basert på feltarbeid utført i 2006 blant barn 0-6 år i to asylmottak: ett transittmottak og ett ordinært mottak.

Prosjektet «Små barns hverdager i asylmottak» inngår i NOVAs strategiske instituttprogram Barneforskning.

Utgivelsesår:

2009

Antall sider:

78

ISBN:

978-82-7894-330-4

ISSN:

0808-5013

Bestilling

Pris:

NOK 100,-

Bestilling: NOVA