HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017

Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning

Forfatter(e): NOVA Rapport 10/18

Last ned gratis

Rapporten beskriver nettovergrepsfenomenet basert på litteraturgjennom-gang og forskning. Forskningen er gjort på nettovergrep i Norge. Det er tre kilder til informasjon: 1. Nettovergrep slik de framkommer i tips om straffbare forhold til Kripos i perioden 2015–2017,
2. politiets erfaring gjennom etterforskningsoperasjoner som Op. Duck og Dark Room, og 3) observasjoner fra Facebook, Movie Star Planet og Slettmeg.no.

Forskningen viser at det er en stor økning av nettovergrep knyttet til Norge. Deling av bilder og film utgjorde 2/3 og chatting mellom voksen og barn og voksne i mellom utgjorde 1/3 av den straffbare aktiviteten. De som bedriver nettovergrep, synes å være upåfallende menn i alle aldre, uten tidligere kriminalitet. Kommunikasjon på nettet synes å senke terskelen for å inngå i straffbar aktivitet for både barn og voksne. Nettovergrep framstår i omfang og form som et samfunnsproblem.

Sammendrag av publikasjonen

Sammendrag av publikasjonen

Rapporten beskriver nettovergrepsfenomenet basert på litteraturgjennom­gang og forskning på nettovergrep i Norge. Det er flere kilder til infor­masjon: 1. Internasjonal forskning, 2. nettovergrep slik de framkom i tips om straffbare forhold til Kripos i perioden 2015–2017, 3. politiets erfaring gjen­nom etterforskningsoperasjoner som Operasjon Duck og Dark Room og 4. observasjoner fra Facebook, Movie Star Planet og Slettmeg.no.

For å forstå nettovergrep har vi vendt blikket i flere retninger. Vi har gjennom forskningslitteratur sett på hvordan selve internett påvirker vår kommunikasjon med andre. Vi har sett på forhold ved dem som utsettes for nettovergrep, og forhold ved dem som begår nettovergrep. Forskning på nett­relatert kommunikasjon viser en kompleks og til dels motsetningsfylt atferd. Kommunikasjon på nettet ser ut til å gjøre oss mer åpne. Vi formidler mer private forhold enn vi ville ha gjort ansikt til ansikt. Dette kan skyldes opplevelsen av anonymitet. Vi kan iscenesette bilder av oss selv slik vi ønsker å framstå på nett. Vi ser ut til å bli mer impulsive og samtidig mer veloverveide ved nettkommunikasjon. Måten vi fremtrer og bruker nettet på, er et sammensatt fenomen og ser ut til å ha konsekvenser for forvaltningen av seksualitet på nett.

Forskningen vår viser at det er en stor vekst i antall tips som rapporteres til Kripos om straffbar nettrelatert seksuell aktivitet i Norge. Ulovlige bilder og film utgjør 2/3 av tipsene. Bildematerialet er analysert og gradert. Straff­bar chatting mellom barn–voksen og mellom voksne utgjør 1/3 av tipsene. Det er i hovedsak menn som begår nettovergrep, uavhengig av alder.

Våre funn viser at politiet i Norge erfarer økning i antall nettovergreps­saker. Innholdet i sakene blir grovere. Tilsynelatende upåfallende nordmenn, uten annen kriminell atferd, bedriver nettovergrep. Normalisering av seksuelle overgrep mot barn på nett kan senke terskelen for å gjennomføre seksuelle kontaktovergrep for noen. Etterforskning av nettovergrep krever tilpasset etterforskningsmetodikk i takt med krypteringsverktøy og bruk av det mørke nettet.

Egen forskning viser at tjenesteoperatørene mener at barn og unge bruker deres plattform til å utforske vennskap, seksualitet og kjærlighet på en naturlig måte. Tjenesteoperatørene ser et lite antall voksne som krenker barn seksuelt gjennom grooming eller oppfordring til å sende bilder av straffbar karakter. De har funksjoner knyttet til sine nettsteder som skal stoppe nettrelaterte seksuelle krenkelser, selv om dette ikke er lovpålagt. Slettmeg.no ser at trusler og utpressing i kombinasjon med nettovergrep får alvorlige konsekvenser for den enkelte som rammes. Operatørene ser behov for internasjonalt samarbeid for forebygging.

Kommunikasjon på nettet senker terskelen for å inngå i straffbar aktivitet for både barn og voksne. Nettovergrep i Norge framstår med et omfang og innhold som er egnet til å skade. Nettovergrep er et samfunns­problem. Det er behov for forskningsbasert kunnskap og igangsetting av riktige tiltak.

Lukk sammendrag
Utgivelsesår:

2018

Antall sider:

106

ISBN:

978-82-7894-677-0 (trykt utgave) 978-82-7894-678-7 (elektronisk utgave)

ISSN:

0808-5013 (trykt utgave) 1893-9503 (elektronisk utgave)

Publikasjonstype:

Rapport

Publisert:

Oslo: NOVA

Bestilling

Pris:

NOK 140,-