HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Samsvar-seminarene logobilde

SAMSVAR

En velferdsfaglig forum ved OsloMet som er en arena for meningsutveksling mellom politikk-, forsknings- og praksisfeltet.

Om SAMSVAR

Ved HiOA har forskningsmiljøene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Senter for profesjonsstudier (SPS) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Miljøene inviterer til månedlige seminarer på HiOA om aktuelle samfunnsutfordringer. Målet med seminarrekken er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskning og brukere.

Les mer om SAMSVAR

Tid og sted

Sted: Pilestredet 46, Athene 1
Tid: 28. november 2018 kl. 14.30 - 15.00 (Kaffe fra 14.00)

Kontakt

For mer informasjon om arrangementet kontakt informasjonsleder Halvard Dyb ved NOVA/SVA, e-post: halvard.dyb@nova.hioa.no, tlf. 48260656.