HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SAMSVAR: Hvordan motvirke mobbing i skolen?

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. På det første Samsvar-seminaret etter sommeren er skolemiljø tema og vi spør: Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen?

Sted: OsloMet, Pilestredet 46, Athene 1 Dato og tid: mandag 10. september 2018 kl. 14.30 - 16.00

Illustrasjonsbilde: Skolemiljø, colourbox heldekkende

Når vi drar igang det neste Samsvar-seminaret 10. september har flere tusen norske barn og unge nylig startet på et nytt skoleår. For de aller fleste har skolestarten svart til forventningene - de trives har fått nye venner og ser fram til skoleåret som kommer. Men det gjelder ikke alle. Noen har kanskje allerede begynt å grue seg til å gå på skolen hver dag på grunn av mobbing eller annen uønsket atferd. Hva gjør skolen for å forebygge og håndtere mobbing?

I den ferske boka "Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet" viser OsloMet-forskerne Ingunn Marie Eriksen (NOVA) og Selma Therese Lyng (AFI) at det er to hovedstrategier skoler tar i bruk i arbeidet med det psykososiale miljøet: atferdsregulering og bygging av gode relasjoner mellom lærer og elev. De viser hvordan strategiene begrunnes, hva innholdet i strategiene er, og hvilke utfordringer strategiene møter. Dette danner utgangspunktet for vårt neste Samsvar-seminar.

Programmet

Hovedinnlegg:

Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

Ingunn Marie Eriksen, forsker NOVA ved OsloMet
Selma Therese Lyng, forsker AFI ved OsloMet

Er det psykososiale en blind flekk i kunnskapen om skolemiljø?

Gro Lorentzen, stipendiat ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning/LUI ved OsloMet

Kommentarer ved:

Ordstyrer: Ingvild Straume

Fagbokforlaget vil holde en boklanseringsmottagelse i forlengelse av seminaret - mer informasjon om dette her.

Streaming

Seminaret vil bli streamet fra denne lenken fra klokka 14.30

Påmelding

Seminaret er gratis og åpent for alle, men grunnet begrenset antall plasser i auditoriet ber vi om påmelding:

https://skjema.uio.no/motvirkemobbing 

OBS! Få plasser igjen!