HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SAMSVAR: Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier

Det er liten tvil om at norske barn i gjennomsnitt har det bedre enn barn i de fleste andre land i verden. Likevel er det slik at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier øker. Særlig har det vært knyttet bekymringer til den økende andelen barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt med risiko for fattigdom.

Sted: Auditorium S - 141 Pilestredet 48, OsloMet– storbyuniversitetet Dato og tid: torsdag 13. desember 2018 kl. 14.00 - 15.30

En jente som holder hånden som et stoppsignal

Utgangspunktet for dette Samsvar-seminaret er et oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementet der forskere fra OsloMet har samlet, systematisert og vurdert norsk, nordisk og internasjonal forskning om muligheter og hindringer for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hovedvekten er lagt på forskning som er relevant for norske forhold.

Program

1400               
Velkommen ved Iver Neumann, direktør for NOVA ved OsloMet

1400-1415      
Åpning ved Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland                                

1415-1430
Hva vet vi egentlig om barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier?
ved forsker og prosjektleder Christer Hyggen, NOVA ved OsloMet

1430-1445      
Nabolagets og boforholds betydning for barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier
ved forsker Ingar Brattbakk, AFI ved OsloMet

1445-1500      
Kommentarer fra:

  • Mona Sandbæk, professor emerita i sosialt arbeid, OsloMet
  • Reinert Mithassel, seksjonsleder for Deichman Biblo Tøyen (barnebiblioteket)

1500-1530      
Paneldiskusjon

I tillegg til innledere og kommentator vil Sifo forsker Elling Borgeraas delta i panelet.

Ordstyrer: Mira Aaboen Sletten, forsker NOVA ved OsloMet

Rapporten fra prosjektet vil slippes på seminaret.

Streames

Du kan følge seminaret live fra lenken under (fra klokka 14.00)

https://mediasite.hioa.no/Mediasite/Play/db6daaeadfde420abd04c1bf5e4180c71d

Påmelding

Du melder deg på ved å fylle inn navn og e-postadresse i feltene under

Velkommen!