Nye nettsider:  OsloMet har fått nye nettsider, og mye av innholdet har blitt flyttet dit. Vi kommer ikke til å oppdatere de norske sidene på hioa.no fremover. 
Hvis det er noe du ikke finner, ta en titt på oslomet.no.

meny
søk
English

SAMSVAR: Pasienten i morgendagens helsevesen

Hva gjør teknologi med morgendagens pasient og hva gjør pasienten med teknologien? Velkommen til SAMSVAR-seminar!

Sted: Pilestredet 46, auditorium Athene 1 Dato og tid: onsdag 28. november 2018 kl. 14.30 - 16.00

Illustrasjonsbilde: Lege bruker touchskjerm

Helsebudsjettet i Norge stiger for hvert år og har lenge vært den største posten i statsbudsjettet. Likevel er det aldri nok penger til å løse helseutfordringene. Å skape et mer bærekraftig helsevesen, forsøkes ved hjelp av teknologi. Det er en stor teknologioptimisme i vår tid og det er en stor teknologifrykt. Vi skal reddes av teknologi og vi rammes av den. SAMSVAR spør; hva gjør teknologi med morgendagens pasient og hva gjør pasienten med teknologien?

Innledninger

Bjørn Hofmann: «Hvordan jeg har det? Et øyeblikk, jeg skal bare sjekke appen»

Bjørn Hofmann er professor ved NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved, UiO. Han har faglig bakgrunn som ingeniør fra NTNU, i tillegg til filosofi og idehistorie. Ingeniørkunnskapene preger fortsatt forskningsinteressene hans, blant annet i form av stor interesse for temaer knyttet til medisinsk teknologi og hvordan teknologi former vår opplevelse av å være syk.

Laurence Habib: Pasienten er blitt digital. Hva med helsepersonalet?

Moderne helsetjenester skaper digitale pasienter i mange varianter. Hvordan skal vi utdanne helsepersonell som er best mulig utstyrt for å håndtere morgendagens pasienter? Laurence Habib er instituttleder ved institutt for informasjonsteknologi og ansvarlig for emnet "Technology and Society" som skal bakes inn i alle helseutdanningene ved OsloMet.

Marit Haldar: Den lønnsomme pasienten: Prioriteringskriterier i helsevesenet de siste tretti år

Marit Haldar er professor i sosiologi ved OsloMet og leder av forskningsgruppen WATT (Welfare Access Through Technology). Hun har alltid vært opptatt av ideologier og hvordan idealer om det gode liv former hva vi oppfatter som avvik. I den senere tid har hun interessert seg spesielt for idealer innen helse- og sosialfagene.

Kommentarer

  • Sigrid-Elisabeth Trandum, Kreftforeningen
  • Kristin Brænden, No Isolation
  • Reidun Norvoll, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Paneldebatt

Ordstyrer: Ingvild Straume, leder for Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling ved OsloMet.  

Streaming

Seminaret vil bli streamet fra denne lenken fra klokka 14.30

Påmelding