HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SAMSVAR: Pasienten i morgendagens helsevesen

Hva gjør teknologi med morgendagens pasient og hva gjør pasienten med teknologien? Velkommen til SAMSVAR-seminar!

Sted: Pilestredet 46, auditorium Athene 1 Dato og tid: onsdag 28. november 2018 kl. 14.30 - 16.00

Illustrasjonsbilde: Lege bruker touchskjerm

Helsebudsjettet i Norge stiger for hvert år og har lenge vært den største posten i statsbudsjettet. Likevel er det aldri nok penger til å løse helseutfordringene. Å skape et mer bærekraftig helsevesen, forsøkes ved hjelp av teknologi. Det er en stor teknologioptimisme i vår tid og det er en stor teknologifrykt. Vi skal reddes av teknologi og vi rammes av den. SAMSVAR spør; hva gjør teknologi med morgendagens pasient og hva gjør pasienten med teknologien?

Innledninger

Bjørn Hoffmann: «Hvordan jeg har det? Et øyeblikk, jeg skal bare sjekke appen»

Bjørn Hofmann er professor ved NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved, UiO. Han har faglig bakgrunn som ingeniør fra NTNU, i tillegg til filosofi og idehistorie. Ingeniørkunnskapene preger fortsatt forskningsinteressene hans, blant annet i form av stor interesse for temaer knyttet til medisinsk teknologi og hvordan teknologi former vår opplevelse av å være syk.

Aksel Tjora: «Medmennesker eller medmaskiner: refleksjoner over teknologiens rolle for morgendagens pasienter»

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Han har også bakgrunn som ingeniør fra NTNU. Han har gjort flere studier av teknologi i helsevesenet, blant annet av hvordan teknologi former pasientroller. Et av hans hovedbegrep er «den digitale pasienten». Moderne helsetjeneste skaper digitale pasienter i mange varianter.

Marit Haldar: «Den lønnsomme pasienten: Prioriteringskriterier i helsevesenet de siste tretti år»

Marit Haldar er professor i sosiologi ved OsloMet og leder av forskningsgruppen WATT (Welfare Access Through Technology). Hun har alltid vært opptatt av ideologier og hvordan idealer om det gode liv former hva vi oppfatter som avvik. I den senere tid har hun interessert seg spesielt for idealer innen helse- og sosialfagene.

Kommentarer

  • Sigrid-Elisabeth Trandum, Kreftforeningen
  • Kristin Brænden, No Isolation
  • Reidun Nordvoll, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Paneldebatt

Ordstyrer: Ingvild Straume, leder for Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling ved OsloMet.  

Påmelding