HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

SAMSVAR-seminar: Normalitet og avvik

Hva betyr det at noe er normalt? Er det normale et gjennomsnitt av noe, eller et ideal man bør strekke seg etter? Eller er ordet kun et virkemiddel for å kategorisere og rangere mennesker?

Illustrasjonstegning av personer

Vi bruker begrepet normal daglig, men tenker vi noe særlig over hva som egentlig ligger i ordet? Dette er utgangspunktet for årets siste Samsvar-seminar, der vi sammen med innlederne Lars Grue og Finn Skårderud inviterer til refleksjon og debatt rundt begrepene normalitet og avvik.

Sendingen fra seminaret finner du her

Seminaret er nå gjennomført, men hvis du har lyst til å se sendingen fra arrangementet, finner du et opptak her: http://film.hioa.no/samsvar-seminar-normalitet-og-avvik

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Athene 1, Pilestredet 46
Dato: 15. desember
Tid: 09:00-10:30

Normalitetsbegrepet snevres inn?

Lars Grue

Grensene for hva som er normalt og hva som er avvik er ikke konstante, de endres over tid. NOVA-forsker Lars Grue har i lang tid vær opptatt av forholdet mellom normalitet og avvik, og i hans nye bok, Normalitet, antyder han at normalitetsbegrepet kan være i ferd med å snevres inn. I sitt innlegg kommer Grue inn på hva ordet betyr og hvordan det brukes til å beskrive menneskers fysiske og psykiske egenskaper.

Finn Skårderud

Psykiater, forfatter og professor Finn Skårderud har i mange år jobbet med unge mennesker som av ulike årsaker sliter med spiseforstyrrelser. Hvordan stemmer Grues forståelse av samfunnsutviklingen på feltet med Skårderuds erfaringer i møtet med unge mennesker?

Program

08:30 – 09:00
Kaffe og lett servering

09:00 – 09:05
Velkomst ved Are Vegard Haug, forskningsleder, NOVA/HiOA

09:05 – 09:25
Hva mener vi med normalitet? Lars Grue, forsker ved NOVA, HiOA

09:25 – 09:45
Kommentar fra psykiater, forfatter og professor Finn Skårderud, Villa Sult

09:45 – 10:15
Samtale mellom Grue & Skårderud

10:15 – 10:30
Diskusjon & spørsmål

Halvard Dyb Publisert: Oppdatert: