HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

14 IKT-millioner for å forske på digital sårbarhet

SIFO skal lede et prosjekt som har fått 14, 2 millioner kroner av Forskningsrådet for å forske på digital sårbarhet i husholdninger.

smart home ill.

Nylig delte Forskningsrådet ut til sammen 196 millioner gjennom programmet IKT-pluss, som skal kartlegge digital sikkerhet og sårbarheter i samfunnet. 14,222 millioner går til SIFOs prosjekt RELINK: Relinking the weak link. Building resilient digital households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention.

– RELINK er et prosjekt som skal kartlegge husholdenes digital sårbarhet og utvikle verktøy som kan støtte forbrukere i en digitalt oppkoplet hverdag, sier Ardis Storm-Mathisen, som sammen med Dag Slettemeås og Henry Mainsah står bak søknaden.

Prosjektet skal utføres i tett partnersamarbeid med Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet, Teknologirådet, Universitet i Helsinki Finland, og Det egeiske universitetet, Hellas.

Prosjektet ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet om digital sikkerhet og vil se spesielt på det som gjerne kalles Tingens internett (Internet of Things), a for eksempel teknologi vi har i hjemmene våre som kobler til internett.

Forskningsrådets pressemelding om tildelingen: https://www.forskningsradet.no/prognett-iktpluss/Nyheter/Deler_ut_196_millioner_til_forskning_pa_IKTsikkerhet/1254037568718

Prosjektsammendrag (engelsk)

The RELINK project aims to develop frameworks, tools and scenarios that address current and future risk and safety issues related Internet of Things (IoT) in connected homes and households. The project will

a) conduct in-depth studies of households to understand consumers’ everyday uses, experiences and attitudes towards risks and vulnerabilities of IoT,

b) map out the overall technological and social infrastructures of consumer household IoT and the scope of digital vulnerabilities,

c) develop and deploy a set of current and future scenarios depicting possible risks and opportunities of technologies in connected households, and

d) devise a toolkit that enables households to ensure security in the use of household technologies.  

The toolkit will include online resources, personal data protection risk assessment and awareness tools, guidelines and training modules. The scenarios will use narratives and fictional elements designed to encourage citizen and cross-sector reflection on security, technology and the future of the connected household. The project will adopt a multidisciplinary mixed-method approach using ethnography, surveys, data analytics, visualization, and co-design methods. The project will put in place a comprehensive strategy for communication, knowledge sharing and dissemination through an online portal, and academic and public outreach engagements. It will also develop a policy recommendation framework for societal impact.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: